Badatelské dotazy


Co potřebujete?

Chci si vypůjčit sb. předměty pro výstavní účely (obsažené i neobsažené v katalogu online).
Sbírkové předměty pro výstavní (příp. jiné) účely se zapůjčují muzeím (příp. jiným institucím) za podmínky dodržení bezpečnostních opatření v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění, a nebrání-li tomu jiné skutečnosti (např. potřeba daného předmětu pro výstavní účely RML, stav předmětu aj.).
Pracovní jednání o zápůjčce provádějí kurátoři jednotlivých muzejních fondů. Jména kurátorů s prokliky na jejich email naleznete u charakteristik fondů a jejich částí či u konkrétních předmětů v jednotlivých záznamech. 
Oficiální žádost o výpůjčku se soupisem předmětů zašlete řediteli muzea nejméně tři měsíce před plánovaným převzetím předmětů.


Chci další informace o sb. předmětech (obsažených i neobsažených v katalogu online).
Napište email kurátorovi daného předmětu nebo fondu, resp. části fondu, který Vás zajímá. Jména kurátorů s prokliky na jejich email naleznete u charakteristik fondů a jejich částí či u konkrétních předmětů v jednotlivých záznamech.


Chci navštívit badatelnu muzea (ohledně předmětů obsažených i neobsažených v katalogu online).
Napište email kurátorovi daného předmětu nebo fondu, resp. části fondu, který Vás zajímá. Jména kurátorů s prokliky na jejich email naleznete u charakteristik fondů a jejich částí či u konkrétních předmětů v jednotlivých záznamech.
Předkládání materiálů ke studiu a provoz badatelny se řídí Badatelským řádem.
Badatelské návštěvy jsou možné výhradně po předchozí dohodě s kurátorem, a to zpravidla od úterý do pátku vždy od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 16.00 hodin.


Chci získat digitální obrázek či jinou reprodukci sbírkového předmětu (obsaženého v katalogu online) bez osobní návštěvy muzea.
Digitální obrázky předmětů v plné kvalitě a jiné reprodukce jsou poskytovány na základě Ceníku reprodukcí.
Konzultujte své požadavky nejprve s kurátorem daného předmětu,
příp. mu rovnou zašlete Objednávku reprodukce. Kurátor bude s Vámi dále komunikovat.
Jména kurátorů s prokliky na jejich email naleznete u charakteristik fondů a jejich částí či u konkrétních předmětů v jednotlivých záznamech.


Našli jste nějakou chybu v určení předmětu?

Budeme rádi, když nás na chybu upozorníte. Prosím, napište email kurátorovi daného předmětu nebo fondu, resp. části fondu. Jména kurátorů s prokliky na jejich email naleznete u charakteristik fondů a jejich částí či u konkrétních předmětů v jednotlivých záznamech.


Máte jakýkoli jiný dotaz či nevíte, na koho se obrátit?

Napiště řediteli muzea: Mgr. René Klimeš