Regionální muzeum v Litomyšli
se představuje


Muzeum v Litomyšli bylo založeno v roce 1891 jako muzeum městské se všeobecně vlastivědným zaměřením na oblast Litomyšle a nejbližšího okolí. V 50. - 70. letech 20. století působilo s přestávkami jako muzeum okresní. V roce 2004 bylo dosavadní městské muzeum přeměněno na regionální s působností na území bývalého okresu Svitavy a jeho zřizovatelem se stal Pardubický kraj.

Muzeum sídlí v barokní budově bývalého piaristického gymnázia v sousedství zámku. Celé muzeum prošlo v letech 2012-2014 generální rekonstrukcí dle projektu našeho předního architekta Josefa Pleskota. Nachází se zde moderní stálá expozice k dějinám Litomyšle s řadou unikátních předmětů a prostory pro krátkodobé výstavy.
Muzeum spravuje rovněž Rodný byt Bedřicha Smetany v zámeckém pivovaru a Portmoneum - Museum Josefa Váchala.


Podrobnější informace o muzeu a jeho aktivitách získáte na domovské stránce RML.


Regionální muzeum v Litomyšli
Jiráskova č.p. 9
570 01 Litomyšl
Česká republika
Telefon: 461 615 287
E-mail pro problematiku sbírek: sbirky@rml.cz
E-mail pro ostatní sdělení: info@rml.cz