O projektu
"Sbírky Regionálního muzea v Litomyšli ONLINE"


Cílem projektu je zpřístupnění základních informací o Sbírce Regionálního muzea v Litomyšli na internetu. Nejedná se pouze o souhrnné informace o jednotlivých fondech, resp. částech sbírky, jde především
o údaje o všech sbírkových předmětech, a to formou internetové databáze.

Smyslem projektu je zkvalitnění služeb poskytovaných muzeem. Databáze přístupná na internetu umožňuje laické i odborné veřejnosti pohodlný, uživatelsky komfortní, časově a prostorově neomezený přístup k základním informacím o sbírkových předmětech spravovaných RML. Databáze obsahuje nejen textové údaje, ale rovněž vyobrazení jednotlivých předmětů (vyjma části archeologie a knihovny), jejichž úloha je pro představu o daném předmětu často nezastupitelná.

Zájemcům o sbírkové předměty RML může databáze sloužit do značné míry jako obdoba „klasických“ tištěných katalogů, ovšem na mnohem vyšší uživatelské úrovni. Obrovskou výhodou internetového katalogu je jeho komplexnost (prezentace kompletních fondů, nikoli jen vybraných „cenných“ předmětů), neustálá aktuálnost odpovídající reálnému stavu sbírky, snadné vyhledávání podle nejrůznějších kritérií a rovněž již zmiňovaná všestranná dostupnost (včetně dostupnosti finanční - internetový katalog je zdarma).

Projekt byl v RML systematicky připravován od roku 2004.
Spuštění internetové aplikace se uskutečnilo 13. 3. 2008.

V internetové aplikaci je nyní zpřístupněno 51 371 sbírkových předmětů z celkového počtu cca 80 000 sb. předmětů, jež má RML ve své správě. Databáze obsahuje prakticky všechny klasické "trojrozměrné" předměty, chybí zde zejména část velmi početných fondů numizmatiky, pohlednic a fotografií. Přes náročnost přípravy textových a obrazových informací o předmětech přibývá ročně několik tisíc záznamů.

Naším přáním je spokojenost uživatelů. Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky, napište nám.  

                                                 
 Mgr. René Klimeš
ředitel RML

   Aktuality


 • srpen 2022 – přidáno 13 971 sb. předmětů
  celkový počet sb. předmětů online: 51 371 (archeologie-780; historické sbírky-8117; militária-446; výtvarné umění-1105; fotoarchiv-8566; pohlednice-4791; kartografie-736; sfragistika-486; numizmatika-6394; filatelie-514; knihovna-17777; sbírka Q. Šimka-1659)
 • prosinec 2017 – přidáno 2 422 sb. předmětů
  celkový počet sb. předmětů online: 37 400 (archeologie-780; historické sbírky-7233; militária-82; výtvarné umění-714; fotoarchiv-3629; pohlednice-3138; kartografie-726; sfragistika-481; numizmatika-2283; filatelie-452; knihovna-16223; sbírka Q. Šimka-1659)
 • listopad 2015 – přidáno 3 522 sb. předmětů a nový fond „Filatelie“
  celkový počet sb. předmětů online: 34 978 (archeologie-780; historické sbírky-6917; militária-82; výtvarné umění-714; fotoarchiv-3629; pohlednice-1032; kartografie-726; sfragistika-481; numizmatika-2283; filatelie-452; knihovna-16223; sbírka Q. Šimka-1659)
 • listopad 2012 – přidáno 1 009 sb. předmětů
  celkový počet sb. předmětů online: 31 456 (archeologie-780; historické sbírky-6477; militária-82; výtvarné umění-386; fotoarchiv-3629; pohlednice-1032; kartografie-726; sfragistika-481; numizmatika-2182; knihovna-14022; sbírka Q. Šimka-1659)
 • březen 2011 – přidáno 4 741 sb. předmětů a nový fond "Numizmatika"; odstraněn jeden sb. předmět (fond Archeologie, inv. č. 1-774, vyřazen ze sbírek)
  celkový počet sb. předmětů online: 30 447 (archeologie-780; historické sbírky-5468; militária-82; výtvarné umění-386; fotoarchiv-3629; pohlednice-1032; kartografie-726; sfragistika-481; numizmatika-2182; knihovna-14022; sbírka Q. Šimka-1659)
 • listopad 2010 – přidáno 435 sb. předmětů
  celkový počet sb. předmětů online: 25 707 (archeologie-781; historické sbírky-5426; militária-82; výtvarné umění-386; fotoarchiv-3120; pohlednice-1032; kartografie-726; sfragistika-481; knihovna-12014; sbírka Q. Šimka-1659)
 • červen 2010 – Od června 2010 muzeum nemá dokumentátora. Z toho důvodu nebudou nadále přidávány trojrozměrné předměty do sbírek online (až na výjimky). Textové podklady jsou průběžně připravovány, chybí ovšem fotografie. Nebude možno dodržet původně plánované tempo přidávání záznamů (cca 5000 ročně). (Pozn: Muzeum získalo interního fotografa znovu v r. 2015.)
 • březen 2010 – přidáno 2 826 sb. předmětů
  celkový počet sb. předmětů online: 25 272 (archeologie-781; historické sbírky-4993; militária-82; výtvarné umění-385; fotoarchiv-3120; pohlednice-1032; kartografie-726; sfragistika-480; knihovna-12014; sbírka Q. Šimka-1659)
 • listopad 2009 – přidáno 1 156 sb. předmětů a nový fond "Sfragistika"
  celkový počet sb. předmětů online: 22 446 (archeologie-781; historické sbírky-4736; militária-82; výtvarné umění-384; fotoarchiv-2441; pohlednice-1032; kartografie-726; sfragistika-480; knihovna-10125; sbírka Q. Šimka-1659)
 • březen 2009 – přidáno 3 778 sb. předmětů a nové fondy "Kartografie" a "Militária"
  celkový počet sb. předmětů online: 21 290 (archeologie-781; historické sbírky-4370; militária-82; výtvarné umění-89; fotoarchiv-2441; pohlednice-1032; kartografie-711; knihovna-10125; sbírka Q. Šimka-1659)
 • listopad 2008 – přidáno 1 119 sb. předmětů a nový fond "Výtvarné umění"
  celkový počet sb. předmětů online: 17 512 (archeologie-777; historické sbírky-4062; výtvarné umění-89; fotoarchiv-2441; pohlednice-900; knihovna-7584; sbírka Q. Šimka-1659)
 • 13. 3. 2008 – spuštěna internetová aplikace "Sbírky RML ONLINE"
  celkový počet sb. předmětů online: 16 393 (archeologie-777; historické sbírky-3720; fotoarchiv-1753; pohlednice-900; knihovna-7584; sbírka Q. Šimka-1659)