O autorech


architektura aplikace, grafický návrh: Mgr. René Klimeš, RML

programování, databáze: Martin Edlman, http://an.y-co.de/

grafika: Mgr. René Klimeš, RML

fotografie sbírkových předmětů: Jaroslava Motyčková, Pavel Vopálka, René Klimeš, Tomáš Čermák

skeny sbírkových předmětů:
sbírkové oddělení RML

textové informace o sbírkových předmětech:

zaměstnanci RML (současní i bývalí):

Mgr. Alena Binarová, Ph.D.
PhDr. Martin Boštík
Marcela Franková
Mgr. Petr Chaloupka
Mgr. René Klimeš
Mgr. Hana Klimešová
Mgr. Eva Kolářová
Eva Metyšová
Mgr. Jana Němcová
Mgr. Miluše Vopařilová


externí spolupracovníci RML:

PhDr. Luboš Kafka, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ing. Radko Kynčl, Národní technické muzeum
Miroslav Škrdla, Litomyšl

Za odborné konzultace při určování sbírkových předmětů bychom rádi poděkovali zejména Mgr. Janu Tetřevovi (Východočeské muzeum v Pardubicích), PhDr. Milanu Skřivánkovi (Litomyšl), Mgr. Jaroslavu Skopcovi (NPÚ, ú. o. p. v Ústí nad Labem), PhDr. Petru Novotnému (Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou), PhDr. Aleně Kalinové (Moravské zemské muzeum), Mgr. Miloši Klikarovi (Praha), PhDr. Františku Malému (Moravské zemské muzeum), Zuzaně Vaňáčkové (Zdravotnické muzeum NLK Praha), Janu Gloserovi (Litomyšl) a v neposlední řadě PhDr. Alici Kraemerové, Mgr. Heleně Heroldové, Ph.D. a PhDr. Dagmar Pospíšilové, CSc. (Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur).

Za dlouhodobou spolupráci děkujeme zvláště Bc. Soně Bezdíčkové (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě).