AUTOR - slovník pro fond Výtvarné umění

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | všechna hesla
 • ADAM Jacob rakouský rytec činný na konci 18. století, člen vídeňské zednářské lóže Zur Wahren Eintracht
 • ALBERT Joseph (1825-1886)
  fotograf v Mnichově, vynálezce několika technik, dvorní fotograf bavorské královské rodiny
 • ALEŠ Mikoláš (1852-1913)
  český malíř
 • ALT Franz (1821-1814)
  rakouský malíř, zejména krajinář a vedutista
 • ALT Rudolf (1812-1905)
  rakouský malíř a kreslíř městských vedut a krajinář, starší bratr Franze Alta, jeden ze zakladatelů Vídeňské secese
 • AMBROSI Francesco (1751-1834)
  italský rytec a umělec
 • AMERLING Friedrich von (1803-1887)
  rakousko-maďarský portrétista, dvorní malíř císaře Františka Josefa I.
 • ANDERLE, Antonín (1871-1916)
  malíř, profesor kreslení a litomyšlský rodák
 • ANDERLE Václav (1814-1849)
  malíř v Chrudimi a Litomyšli
 • ANDERLE Václav Leo (1859-1944)
  ak. malíř, publicista, pedagog a lesník, studoval v Chrudimi a Litomyšli na reálce
 • ANÝŽ František (1876-1934)
  český rytec, návrhář, majitel umprum. ateliéru
 • AUGUSTA Vladimír majitel litomyšlské tiskárny v letech 1889-1939
 • BALZER Jan Jiří (1738-1799)
  český rytec činný v Praze, učil se u Michaela Heinricha Rentze, který pracoval u hraběte Františka Antonína Šporka
 • BARTÁK František blíže neznámý majitel litecké firmy na poč. 20. stol.
 • BAUER Josef Anton (1820-1905)
  německý malíř a litograf činný ve Vídni
 • BEHR Carl patrně rámař v Litomyšli kolem pol. 19. stol.
 • BENEŠ F. blíže neznámý autor z konce 19. stol.
 • BERÁNEK Ivan (nar. 1960)
  český redaktor, člen Filmové společnosti Fragonard, přítel Ladislava Horáčka (1947-2015)
 • BERGER Václav (1783-1824)
  český rytec a mědirytec, autor vedut Prahy a hradů a zámků
 • BIBIENA Giuseppe Galli (1696-1756)
  italský malíř a architekt pracující po celé Evropě
 • BLAŽEK František (1863-1944)
  český architekt, profesor sochařské školy v Hořicích
 • BLEEKER Bernhard (1881-1968)
  německý sochař, jeden z hlavních představitelů mnichovské školy, významný autor bust, podílel se na nacistické propagandě
 • BLOCH Bernard výrobce kameniny v Unčíně po r. 1869
 • BOČEK Alois (1880-1932)
  majitel knihtiskárny ve Vysokém Mýtě
 • BÖHMAN Petr dědicové dědicové firmy Petra Böhmana, mědirytce v Praze (zemř. 1817)
 • BÖHM Anton Moritz svobodný zednář a majitel kožedělné firmy v Praze a ve Vídni na konci 18. století
 • BOILLY Louis-Léopold (1761-1845)
  francouzský malíř a karikaturista
 • BONATO Jacobo (1815-1885)
  italský malíř, od r. 1871 majitel lázní Běloves
 • BRÖSE R. rakouský sochař na přelomu 19. s 20. stol.
 • BRUNNER Antonín (1881-1958)
  český malíř, grafik a restaurátor
 • BRYCHTA Jaroslav (1895-1971)
  český sochař a sklářský výtvarník, rodák z Pohodlí u Litomyšle
 • BUBENÍK Květoslav (1922-1993)
  český scénograf Národního divadla, jevištní výtvarník, grafik, ilustrátor, výtvarný architekt a pedagog
 • BUKÁČEK František (1910-1988)
  český malíř zátiší a krajin z Vysočiny, žijící v Poličce
 • BUONARROTI Michelangelo (1475-1564)
  italský renesanční sochař, architekt a malíř
 • BUŠEK Konstantin (1861-1938)
  český řezbář, malíř a ilustrátor
 • CARACCI Annibale (1560-1609)
  italský barokní malíř a autor fresek
 • Cech tkalcovský, Olomouc
 • Cech zámečníků a přidružených řemesel, Litomyšl
 • Centrum Emauzy firma na rámování a pasparty obrazů v Praze od r. 1991
 • CEREKVICKÝ Josef Antonín blíže neznámý (amatérský?) malíř v Litomyšli v první polovině 19. stol.
 • CÍSAŘOVSKÝ Petr (nar. 1950)
  český umělecký kovář a sochař
 • ČERMÁK Jaroslav (1830-1878)
  český malíř realismu a romantismu
 • DANLOS (1835-1897)
  obchodník s uměním, vydavatel a tiskař v Paříži
 • DEFREGGER Franz von (1835-1921)
  rakouský malíř, historická malba, krajinář
 • DEMELE Leopold člen rodiny Demele z Karle na Litomyšlsku kol. r. 1900
 • DIETZLER Jan Josef (1694-1744)
  pražský malíř, kreslíř a kartograf vrcholného a pozdního baroka
 • DMYCH Josef (1858-1936)
  český malíř, grafik a tiskař v Litomyšli (od r. 1902)
 • DÖBLER Jiří (1788-1845)
  pražský kreslíř a známý reprodukční grafik věnující se leptu kombinovanému s akvatintou a asi od r. 1820 i ocelorytu
 • DOBROVOLNÝ Viktor (1921-1987)
  český sochař, sociální realismus
 • DONATH W. kreslíř, rytec, litograf, spolupracoval s dílnou C. W. Medau v Praze, kolem poloviny 19. stol.
 • DOUBRAVA Jan chalupník z Horní Sloupnice u Litomyšle na konci 19. stol.
 • DUBOIS blíže neznámý francouzský malíř 1. pol. 19. stol.
 • DUDYCHA Jiří (nar. 1941)
  český výrobce umělecké užitkové keramiky i plastiky tvořící v Litomyšli od r. 1968, syn Aloise Dudychy
 • DUCHAČ VYSKOČIL František (1886-1927)
  český sochař, legionář v Rusku
 • DVOŘÁK Antonín (1817-1881)
  litomyšlský malíř a fotograf, rodák z Němčic u Litomyšle
 • DVOŘÁK Tomáš malíř na Litomyšlsku ve 2. pol. 19. stol.
 • EICHENS Phillip (1813-1886)
  německý rytec a litograf
 • EMINGROVÁ Helena (1858-1943)
  česká malířka, grafička a ilustrátorka
 • ENDER Johann Nepomuk (1793-1854)
  rakouský malíř, výborný portrétista
 • ENDERLE litomyšlský úředník a učitel kolem r. 1900, mj. vyučoval kreslení
 • ENDRLE Bedřich knížecí lesní úředník v Litomyšli, který soukromě vyučoval kreslení ve 2. pol. 19. stol.
 • ENGELBRECHT Martin (1684-1756)
  německý barokní rytec žijící v Augsburgu
 • ERBS Gustav knihař ve Svitavách na konci 19. stol.
 • ERHARD Johann Christoph (1795-1822)
  německý malíř a rytec pracující hlavně v Rakousku a Itálii
 • EYLAL blíže neznámý rakouský(?) malíř
 • FALTIS Josef (1856-1874)
  český malíř, litomyšlský rodák, žák Antonína Dvořáka
 • FALTIS Karel (2. pol. 19. stol.)
  rodák z Litomyšle, technik, patrně bratr Viktora Faltise, oba učil malíř Antonín Dvořák
 • FALTIS Viktor (1834-1904)
  právník, amatérský malíř, žák Antonína Dvořáka, litomyšlský rodák
 • FALTUS Martin mědirytec a obchodník v 1. pol. 19. stol. v Olomouci
 • FARSKÝ Josef (1826-1889)
  vydavatel a majitel litografické dílny v Praze
 • FEDERSEL Fr. R. patrně učitel na gymnáziu v Litomyšli v letech 1886-1889
 • FEHRLE Jakob Wilhelm (1884-1974)
  německý sochař
 • FERBER Leopold (1838-1912)
  středoškolský učitel kreslení v Litomyšli v l. 1867-1877, navrhl náhrobek M.D. Rettigové
 • FIEDLER Miloslav (1923-2013)
  učitel kreslení a matematiky na gymnáziu ve V. Meziříčí, malíř a fotograf, s kořeny v Litomyšli
 • FILIP T. blíže neznámý malíř ve 2. pol. 19. stol.
 • FLEISSIG Vítězslav (1893-1955)
  český grafik
 • FORMÁNEK František (1888-1964)
  český konstruktér, vynálezce a sochař z Č. Třebové
 • Fragonard amatérská filmová společnost Ladislava Horáčka a Ivana Beránka v letech 1987-1989, natočili pouze Krvavý román J. Váchala
 • FRANC Josef majitel řeznářské a štukatérské dílny v Pardubicích na přelomu 19. a 20. stol.
 • FRANTTA D. M. blíže neznámý umělec patrně v 19. stol.
 • FRIEDRICH Josef (1875-1929)
  český malíř, portrétista a krajinář, žák Hynaise, profesor kreslení na gymnáziu v Litomyšli r. 1899
 • GAREIS Jan Antonín (1791-1863)
  český malíř satirických a humoristických žánrů a podobizen, studoval v Drážďanech a v Berlíně
 • GAUDL Zdeněk (1907-?)
  český malíř a grafik
 • Gebrüder Weinkamer firma v Salzburku v Rakousku na výrobu voskových figurek, poutních suvenýrů a křížků v letech 1859-1987
 • Gesellschaft für vervielf. Kunst spolek pro "propagaci všech odvětví grafiky" ve Vídni v letech 1871-1933
 • GLOSER Jan
 • GLÜCKSELIG Zdeněk (1883-1945)
  český malíř a restaurátor
 • GOTTLIEB Václav (1904-1951)
  český jevištní výtvarník, člen Národního divadla, synovec Josefa Matěje Gottlieba
 • GRANITON, Rýdl&Thon výrobce keramiky na poč. 20. stol. ve Svijanech Podolí u Turnova
 • GREC Jakub (nar. 1981)
  český malíř a sochař
 • GRÉGR Edvard (1827-1907)
  český novinář a politik, r. 1861 založil s bratrem Juliem vlastní tiskárnu v Praze
 • HAAS A. (2. pol. 19. stol.)
  český tiskař, dříve Boh. Haase synu v Praze
 • HABERHAUER Thomas řezbář(?) činný v 1. pol. 19. stol. ve Svitavách
 • HABICH Johann Christopf architekt opravy zámecké konírny v Litomyšli po požáru r. 1775
 • Haff & Píša rámařství v Praze v 1. pol. 19. stol.
 • HAID Johann Jacob (1704-1767)
  německý rytec žijící v Augsburgu, autor mědirytin a mezzotint
 • HALLBERGER Eduard (1822-1880)
  vydavatel tisků a podnikatel ve Stuttgartu
 • HAMERA Oldřich (1944-2021)
  český výtvarník, restaurátor, typograf a tiskař
 • HAUN August Carl (1815-1894)
  německý malíř, rytec a litograf, od r. 1847 vydával alba tónovaných litografií, soubor českých vedut vydal poprvé r. 1864
 • HAUSER Tomáš (nar. 1977)
  český linorytec a bibliofil
 • HAVRLÍK Svatopluk (1908-1966)
  český malíř, krajinář, působící na Chrudimsku a Pardubicku
 • H. B. blíže neznámý autor z Německa
 • HEINRICH F. blíže neznámý malíř v 19. stol.
 • HENNIG Carl (1. pol. 19. stol.)
  vydavatel v Praze
 • HEROLD Eduard (1820-1895)
  český malíř, ilustrátor a spisovatel, autor řady vedut
 • HERVERT Antonín (1880-?)
  český výtvarník a medailér
 • HILŠER Theodor (1866-1930)
  český malíř, portrétista, autor historických obrazů a opon
 • HLAVÁČEK František malíř na Litomyšlsku kolem pol. 19. stol.
 • HLAVÁČEK J. blíže neznámý malíř v 1. pol. 20. stol.
 • HÖFELICH Johann (1796-1849)
  vydavatel a tiskař ve Vídni
 • HOFMAN Marek (nar. 1981)
  český grafik, astrolog, dřevorytec
 • HOGARTH William (1697-1764)
  anglický malíř a grafik, považovaný za předchůdce karikatury, r. 1720 otevřel vlastní ryteckou dílnu s tiskárnou
 • HOLEC Karel (1900-1968)
  malíř krajiny Litomyšlska a Vysočiny, rodák z Litomyšle
 • HÖLZEL Eduard nakladatel ve Vídni na přelomu 19. a 20. stol.
 • HOLZER Robert (1859-1938)
  ak. malíř dekorací Národního divadla v Praze, studovaný ve Vídni
 • HORSKÝ Karel Leopold farář v Morašicích, člen Spolku střelců do terče v Litomyšli, malíř v 1. pol. 19. stol.
 • HRABA Zbyněk (nar. 1960)
  český grafik, člen Hollaru, absolvent VŠ UMPRUM v ateliéru knižní kultury a písma, výtvarný redaktor v několika nakladatelstvích
 • HRDLIČKA Antonín (1882-1967)
  český sochař, žák Suchardy a Myslbeka
 • HURET Grégoire (1606-1670)
  francouzský designér a rytec
 • CHAMÁS Josef amatérský řezbář ze Sloupnice tvořící na přelomu 19. a 20. stol.
 • CHAMPENOIS F. tiskař a vydavatel v Paříži na přelomu 19. a 20. století
 • ISER H. blíže neznámý malíř patrně ve Vídni v závěru 19. stol.
 • Jaffé & Albert blíže neznámá fotografická firma, patrně ve Vídni na konci 19. století
 • JANDOVÁ Ludmila (1938-2008)
  česká grafička a malířka, roz. Kalibánová, pochází z Osíku u Litomyšle
 • JANECKÝ Martin (nar. 1980)
  český sklářský umělec
 • JANOČKO Jiří (nar. 1971)
  český arborista a řezbář
 • JANSA Václav (1859-1925)
  český malíř, proslaven především akvarely Prahy
 • JASANSKÁ Lenka (nar. 1964)
  česká grafička a ilustrátorka
 • JECHL Philip patrně jeden z mistrů továrny Gebrüder Weinkamer v 19. století v rakouském Salzburgu
 • JELINEK A. blíže neznámý tiskař na konci 19. století
 • JELÍNEK Josef (1815-1873)
  litograf v Praze, syn litomyšlského historika a řezníka Františka Jelínka
 • JÍLEK Josef
 • JIRÁSEK, Alois (1851-1930)
  český spisovatel a pedagog, učitel mj. v Litomyšli
 • JIRKŮ Boris (nar. 1955)
  český malíř, sochař a ilustrátor
 • KAISERERER Jakob vydavatel a tiskař(?) ve Vídni v 1. polovině 19. století
 • KALAŠOVÁ Zdeňka (1857-1929)
  česká malířka a grafička
 • KAUTSCH H. medailér tvořící v Rakousko-Uhersku na poč. 20. stol.
 • Keras český výrobce figurální keramiky při keramické škole v Bechyni ve 20. stol.
 • K. K. Hof- und Staatsdruck státní ceninová tiskárna ve Vídni do r. 1918, následně se z ní stala Rakouská státní tiskárna
 • K. K. Militär-Geografische Institute rakouský (rakousko-uherský) vojenský geagrafický ústav vzniklý r. 1839
 • KLEINER J. blíže neznámý rytec tvořící v 1. polovině 19. století
 • KLEINHARD Jan Tomáš (1742-1794)
  klasicistní malíř a kreslíř narozený v Praze v rodině Viléma Theodora Kleinharda (1695-1773), uznávaného portrétisty původem z Drážďan
 • KLIMEŠ René (nar. 1973)
  litomyšlský historik a muzejník
 • KLINGER L. blíže neznámý autor siluet ze 40. let 19. stol.
 • KLÖCKLER Bedřich amatérský malíř tvořící na poč. 20. stol. v Praze, lékárník
 • KNÜPFER Beneš (1844-1910)
  český malíř moře a jeho mytologie
 • KOBLIHA František (1877-1962)
  český malíř, grafik a uměnovědec, představitel druhé generace symbolismu
 • KODET Jan (1910-1974)
  český sochař
 • KOCH blíže neurčený český malíř poč. 20. stol.
 • KOLLNEDER Stephan
 • KOMÁREK Jan (1904-1960)
  český sochař
 • KONŮPEK Jan (1883-1950)
  český grafik, malíř, ilustrátor a rytec
 • KORÁB Julius (1844-1890)
  hudební pedagog, v Litomyšli studoval gymnázium, rodák z Ústí n. Orlicí
 • KOTÍK Jan blíže neznámý malíř působící snad v Litomyšli v závěru 19. stol.
 • KOTÍK Pravoslav (1889-1970)
  český malíř a grafik, knihovník, překladatel z němčiny a francouzštiny
 • KOTYZA Josef (1891-1975)
  český sochař a řezbář, hlavně betlémů
 • KOVANDOVÁ Jana vyučující na Fakultě restaurování UP, obor restaurování papíru
 • KOZEL Václav učitel a prokurátor piaristického řádu kolem pol. 19. stol.
 • KRIEHUBER Josef (1800-1876)
  dvorní malíř rakouského císaře Františka Josefa I.
 • KUCHAŘ Theodor blíže neznámý autor instalací v láhvi ze Skutče, činný v 60. letech 19. století
 • KULLICH student v Litomyšli v 70. letech 19. stol.
 • KUNIKE Adolf Friedrich (1777-1838)
  rakouský litograf, kreslíř a nakladatel
 • LANGENBERGER Alois (1898-1962)
  český sochař, keramik, figuralista a malíř
 • LANGER Sebastian blíže neznámý rytec 1. poloviny 19. stol. ve Vídni
 • LÁTAL Jiří (nar. 1949)
  český malíř a restaurátor, od 90. let 20. stol. působí v Litomyšli
 • Le METTAY Pierre-Charles (1726-1759)
  francouzský malíř, především mytologických scén, a designér
 • LEMPEREUR Louis Simon (1728-1808)
  francouzský rytec, učil se na Královské akademii, pracoval i v Londýně
 • LEYKUM Alois tiskař a vydavatel ve Vídni kolem poloviny 19. stol.
 • LIEBSCHER Karel (1851-1906)
  český malíř - krajinář a ilustrátor
 • Litografický institut ve Vídni
 • LOUKOTA Josef (1879-1967)
  malíř a kreslíř, profesor na AVU v Praze
 • LŽIČAŘOVÁ Marie roz. Fliedrová, žačka Antonína Dvořáka, amatérská malířka z Litomyšle ve 2. pol. 19. stol.
 • MADEŠKOVÁ-SCHNABLOVÁ Františka (1895-?)
  akademická malířka v Litomyšli
 • MACHEK, Antonín (1775-1844)
  český malíř klasicismu a biedermeieru, zejména portrétista a malíř historických žánrů
 • MALÝ praděda cukráře Josefa Malého z Litomyšle, žil na poč. 18. stol.
 • MALÝ František (1900-1980)
  český malíř, rodák z Litomyšle, absolvent UMPRUM v Praze, profesor v Bratislavě
 • MÁNES Josef (1820-1871)
  český malíř, grafik a ilustrátor, představitel českého romantismu
 • MARTENZ C. blíže neznámý malíř na poč. 20. století
 • MAŘÁK Julius (1832-1899)
  český malíř a grafik, pedagog a odborný publicista, litomyšlský rodák
 • MATIČKA Josef (1893-1976)
  český malíř, bibliofil a sběratel umění, od r. 1941 žil v Litomyšli
 • MAUCHARD Joseph (1929-1801)
  francouzský malíř
 • MAX Emanuel (1810-1901)
  český sochař
 • MAYREDER Julius (1860-1911)
  rakouský architekt
 • MEDAU Carl Wilhelm (1791-1866)
  českoněmecký vydavatel v Praze
 • Městské museum, Litomyšl zal. 1891, dnes Regionální muzeum v Litomyšli
 • METELÁK Alois (1897-1980)
  český sklář, výtvarník a architekt, v letech 1920-1921 učil na průmyslové škole v Litomyšli
 • METYŠ František (1843-1890)
  litomyšlský sochař a kameník
 • MICK F. blíže neznámý malíř v 1. pol. 19. stol.
 • MILLET Jean-François (1814-1875)
  francouzský malíř, vůdčí osobnost babrizonské školy
 • Mistr zalomeného obočí - okruh okruh neznámého malíře podmaleb působícího na severní Moravě v 1. pol. 19. stol.
 • Mistr zvlněného obočí - okruh okruh neznámého malíře podmaleb působícího na Českomoravské vrchovině v 1. pol. 19. stol.
 • MITVALSKÝ František český sochař na poč. 20. stol.
 • MOTYČKA František (1877-1952)
  český malíř, krajinář, narozen v Budislavi
 • MOUČKA Ondřej (nar. 1986)
  český výtvarník, výtvarný pedagog a animátor, litomyšlský rodák
 • MÜLLER František (nar. 1964)
  český architekt a grafik, litomyšlský rodák
 • Müller Max a Řeháček Antonín xylografický ústav v Praze ve 2. polovině 19. stol.
 • Nakladatelství Argestea nakladatelství činné pouze v 90. letech 20. století, většina knih, které vydalo se vázalo k Josefu Váchalovi
 • NAUMAN Arno (1887-1959)
  český malíř, grafik a ilustrátor
 • NEUMANN Emanuel (1873-1932)
  český malíř
 • neznámý neznámý autor
 • NOVÁK Václav český sochař a medailér, činný na přelomu 19. a 20. stol.
 • NOVOPACKÝ Jan (1821-1908)
  český malíř, zejména krajinář, na sklonku života žil několik let v Ústí n. Orlicí
 • OLACH A. (1. pol. 20. stol.)
  český sochař
 • ONDRÚŠEK František (1861-1932)
  český malíř hlavně portrétů
 • ORIO Ambrogio (1737-1825)
  italský grafik a rytec
 • OTTO Jan (1841-1916)
  český vydavatel
 • PALMA Petr (nar. 1957)
  český grafik, člen Hollaru, absolvent Střední průmyslové školy grafické v Praze
 • Papyrea ruční papírna v okrese Liberec od r. 1999
 • Paseka pražské nakladatelství zal. 9. prosince 1989 Ladislavem Horáčkem
 • Pěší pluk 30 A. Jiráska
 • PETERMAN Josef
 • PFEFFEL Johann Andreas (1674-1748)
  augsburský mědirytec a vydavatel
 • PFEIFEROVÁ, Jiřina (1906-?)
  česká sochařka, provd. Šimsová
 • PIEKAR Pavel (nar. 1960)
  český grafik - linorytec žijící v Praze, autor krajin a portrétů, člen Hollaru
 • PODHAJSKÁ Minka (1881-1963)
  česká malířka, grafička a umělecká návrhářka hraček
 • PODHAJSKÝ Josef (1858-1912)
  český architekt, rodák z Vysokého Mýta, absolvent vídeňské techniky
 • POHLIG J. W. tiskař a vydavatel v Teplicích ve 2. pol. 19. stol.
 • Pollack´s Herm. Söhne rámařská firma v Moravské Třebové v 19. stol.
 • POPP Antonín (1850-1915)
  český sochař a medailér
 • PORTMAN Josef (1893-1968)
  litomyšlský učitel, městský důchodní, knihovník, sběratel umění a soukromý tiskař
 • POSLUŠNÝ Ludvík malíř v Litomyšli a Chrudimi ve 30.-40. létech 19. stol.
 • Profipack brněnská firma obchodující s kartonem, vyrábějící nástroje a razidla pro papírenský průmysl aj., zal. r. 2004
 • PROSECKÝ František (1905-1979)
  moravský řezbář a sochař
 • PUTTINATI rytec italského původu činný na poč. 19. století
 • RAU Heinrich Waldemar (1827-1889)
  německý malíř a litograf žijící v Drážďanech
 • RAUH Johann (1803-1863)
  litograf ve Vídni, po vyučení faktor ve vídeňské firmě Josefa Trentsenského, v letech 1834–1835 pobýval v Praze
 • REMEŠ Václav (1890-1963)
  český sochař a průmyslový výtvarník
 • RENTZ Michael Heinrich (1698-1758)
  německý rytec a kreslíř českého vrcholného baroka, pracoval pro hraběte Šporka
 • Reprostudio Danek pražský výrobce tiskařských podkladů a nosičů, polygrafická a vydavatelská činnost v letech 1993-2007
 • RESCH Joseph (1819-1901)
  německý malíř a litograf
 • RIEGEL Jaroslav (1893-?)
  český malíř, krajinná a figurální malba, za 1. světové války sloužil u vysokomýtského pluku
 • RICHTER Heřman majitel rámařské továrny v Praze na poč. 20. stol.
 • RITTSTEIN Michael (nar. 1949)
  český výtvarník, představitel expresivní figurální malby
 • ROPEK František (1901-1952)
  český malíř žijící v Litomyšli, Desné a Praze, zaměřen především na krajinomalbu, figurální kompozice zasazené do krajiny a akty
 • ROSŮLEK blíže nezjištěný český výtvarník
 • ROŠTLAPIL J. blíže neznámý kreslíř z konce 19. století
 • ROUBALÍK Bohumír (1845-1928)
  český malíř, ilustrátor a výtvarný pedagog, člen generace Národního divadla
 • ROUS Josef (1847-?)
  dřevorytec v Praze
 • RUMMLER František cukrář v Litomyšli v 1. pol. 19. stol.
 • RYBIČKA Josef (1817-1853)
  český rytec tiskařských štočků
 • SAPÍK Vojtěch (1882-1916)
  český sochař a medailér
 • SAUTNER Franz (1872-1945)
  rakouský sochař ze dřeva, houslař a básník
 • Severočeská sklářská oblast okruh neznámého malíře podmaleb působícího na Novoborsku v 1. pol. 19. stol.
 • SCHILHABL František (1824-1902)
  český malíř činný v Chebu a Lokti
 • SCHNEIDER J. A. blíže neznámý malíř kolem poloviny 19. stol.
 • SCHÖNINGER Leo (1811-1879)
  německý galvanograf a litograf v Mnichově
 • SCHROTZBERG Franz (1811-1889)
  rakouský malíř
 • SKLENIČKA Ferdinand sklenář v Litomyšli v 1. pol. 20. stol.
 • Skupina s dekorem růží a tulipánů okruh neznámého malíře podmaleb působícího na severní Moravě v 1. čtvrt. 19. stol.
 • Skupina serpentinově komponovaných Křížových cest okruh neznámého malíře podmaleb působícího na Českomoravské vrchovině v 1. třetině 19. stol.
 • Skupina vitrážová okruh neznámého malíře podmaleb působícího na Javornicku v západním Slezsku ve 2. pol. 19. stol.
 • SMRČKOVÁ Ludvika (1903-1991)
  česká sklářská výtvarnice, malířka a učitelka mj. v Litomyšli
 • Sochařská škola v Hořicích založena r. 1884
 • Společnost A. Jiráska spolek propagující dílo spisovatele Aloise Jiráska, zal. r. 1930 v Praze
 • spolek Exulant křesťanské ekumenické společenství zal. v r. 1995, které sdružuje potomky českých exulantů pro víru a všechny občany, kteří se zajímají o dějiny českých evangelíků
 • Spolek přátel Růžového paloučku spolek v Újezdci u Litomyšle s kořeny k r. 1903 pečující o tamní Růžový palouček
 • STAMPART Frans (1675-1750)
  rakouský malíř
 • STARÝ František rámař (truhlář?) v Litomyšli v 1. třetině 20. stol.
 • Státní nakladatelství v Praze
 • STRÁŽNICKÝ František (1913-1985)
  český malíř a profesor ve Vsetíně
 • STRETTI Viktor (1878-1957)
  český grafik, malíř a ilustrátor
 • STUBENRAUCH Phillip von (1784-1848)
  rakouský portrétista a výtvarník kostýmů, mj, r. 1830 navrhl roucho pro Františka I. na korunovaci
 • STUCHLÍK J. profesor reálné školy v Litomyšli v 70. - 80. letech 19. stol.
 • SUCHOMEL Václav (1869-1930)
  český sochař, profesor sochařské školy v Hořicích
 • SUPPER Antonín malíř z Moravské Třebové(?) v 1. pol. 19. stol.
 • SVAČINA Hanuš litomyšlský rytec na přelomu 19. a 20. stol.
 • SVOBODA Joseph blíže neznámý český autor rytin na fólii pod sklem na poč. 19. století
 • SVOLINSKÝ Karel (1896-1986)
  český malíř a grafik, profesor Akademie výtvarných umění
 • SÝKORA Ladislav (nar. 1964)
  český grafik - linorytec, ilustrátor a autor dřevěných a kovových plastik
 • ŠEJNOST Josef (1878-1941)
  český sochař a medailér
 • ŠEMBERA Josef (1794-1886)
  český kreslíř a grafik, komisař pro stavbu silnic v Poličce a Litomyšli, rodák z V. Mýta, zemřel v Litomyšli
 • ŠIMEK Quido (1857-1933)
  litomyšlský kupec, kronikář, kreslíř a sběratel, svoji rozsáhlou kolekci odkázal litomyšlskému muzeu (blíže k jeho osobě a sbírkám viz fond Sbírka Q. Šimka a jeho charakteristika)
 • ŠIMONOVSKÝ Bedřich (1871-?)
  český sochař a medailér
 • ŠKORPIL V. V. rámař ve Vysokém Mýtě na konci 19. stol.
 • ŠOUREK Emil (nar. 1945)
  český kreslíř, karikaturista a ilustrátor
 • ŠPANIEL Otakar (1881-1955)
  český sochař, řezbář a medailér
 • ŠPLÍCHAL J. rolník z Chotěšin na konci 19. stol.
 • ŠPONAR V. rámař v Praze ve 3. třetině 19. stol.
 • ŠTANTEJSKÝ Jarolím (1832-1899)
  malíř v Ústí n. Orl., od r. 1870 v Litomyšli
 • ŠŤASTNÝ Karel (1865-1935)
  středoškolský profesor v Litomyšli, malíř, starosta Sokola
 • ŠTURSA Jan (1880-1925)
  český sochař
 • ŠVABINSKÝ Max (1873-1962)
  český malíř a grafik, profesor Akademie výtvarných umění
 • TAVÍK František Šimon (1877-1942)
  český malíř, grafik, mistr leptu a mezzotinty, pedagog na AVU v Praze, zakladatel a předseda SČUG Hollar
 • THEER Robert (1808-1863)
  rakouský malíř a litograf
 • TISCHLER Severin (1705-1742/43)
  český sochař působící hl. v Moravské Třebové
 • TOMEK Oldřich (nar. 1951)
  český malíř, krajina Vysočiny a poetické výjevy duše
 • TOMEK Vincenc (?-1930)
  lékař a malíř z Chocně
 • TOUZIN Louis francouzský malíř na přelomu 19. a 20. stol.
 • Trico polygrafická firma v Praze zal. r. 1991
 • TŘÍŠKA Josef (1885-1967)
  český malíř a učitel, jeho manželka Zdeňka byla dcerou spisovatele Aloise Jiráska
 • UNGR Karel (nar. 1953)
  restaurátor dřeva mj. na Litomyšlsku
 • URBAN František (1868-1919)
  český malíř náboženských, alegorických a symbolických obrazů
 • VÁCHAL Josef (1884-1969)
  český malíř, grafik a spisovatel, autor výmalby litomyšlského Portmonea
 • VEJRYCHOVÁ SOLAROVÁ Božena (1892-1978)
  česká malířka a ilustrátorka zejména dětských knížek
 • VEJRYCH Rudolf (1882-1939)
  český malíř krajin, zátiší a žánrů, žil na Kozlově u České Třebové, příbuzný s M. Švabinským
 • VERDERBEROVI malíři podmaleb v Kvildě ve 3. čtvrt. 19. stol.
 • VĚŠÍN Jaroslav (1859-1915)
  malíř českého původu, publikoval v časopise Zlatá Praha, od r. 1897 profesor na akademii v Sofii, dvorní malíř bulharského cara
 • VIK Karel (1883-1964)
  český malíř, grafik a ilustrátor
 • VILÍMEK Josef Richard ml. majitel vydavatelství v Praze, jež převzal po svém stejnojmenném otci r. 1885
 • VILÍMEK Josef Richard st. (1835-1911)
  majitel vydavatelství v Praze, r. 1885 převzal jeho syn stejného jména
 • VILÍM Vladimír profesor Průmyslové školy v Litomyšli kol. r. 1940
 • VINAZER Christian (1748-1782)
  rakouský malíř a medailér
 • VLČEK Bohumil (1862-1928)
  český sochař a řezbář
 • V. O. neznámý autor
 • VOJÍŘOVÁ OKUNĚVA Ludmila (1919-2014)
  ruská řezbářka a sochařka, studovala v Čechách
 • VOLESKÝ Josef (1895-1932)
  litomyšlský malíř, především portrétista
 • VORONCOV blíže neznámý ruský malíř kolem pol. 20. stol.
 • VRBA J. litomyšlský obuvník a amatérský malíř v 1. polovině 20. stol.
 • WAHAM řezbář v Litomyšli na konci 19. stol.
 • WALDMÜLLER Ferdinand Georg (1793-1865)
  rakouský malíř a spisovatel
 • WEIGEL O. tiskař ve Vídni na konci 19. stol.
 • WEINKOPF Franz Anton (1724-1808)
  vídeňský kreslíř a mědirytec, člen vídeňské zednářské lóže Zur Wahren Eintracht
 • WELLNER Karel (1875-1926)
  český grafik, malíř, kreslíř, ilustrátor, výtvarný historik a kritik
 • WILLE Pierre Alexandre (1748-1837)
  rytec z francouzsko-německé rodiny, učil se v Paříži a ve Vídni
 • WODZINOWSKI Wincenty (1866-1940)
  polský malíř, žánrové obrazy z venkovského prostředí, krajinář
 • WOLF Karel František (1764-1836)
  český kreslíř, rytec a nakladatel z Děčínska, vydavatel topografických alb
 • WUNDERLING W. vydavatel v Regentsburgu na konci 19. stol.
 • ZEMAN David (1973-2018)
  restaurátor nástěnných maleb, malíř, autor sgrafit ve Váchalově ulici v Litomyšli
 • ZINGG Adrian (1734-1816)
  malíř a mědirytec švýcarského původu, studoval v Německu a Francii, od 60. let v Drážďanech na akademii, maloval i Česko-saské Švýcarsko
 • ZINK Karel malíř na Litomyšlsku v 2. pol. 19. stol.
 • Z MALOVIC Emanuel Josef Malovec (1779-1828)
  šlechtic, malíř
 • ŽEGKLITZ Jaromír (nar. 1959)
  český archeolog a publicista
 • Železárny Komárov železárny v Komárově (okr. Beroun) s tradicí od středověku, po r. 1921 přeměněny na strojírenský podnik
 • ŽENÍŠEK František (1849-1916)
  český malíř, byl součástí tzv. „Generace českého Národního divadla“
 • ŽROUTOVI Jan a Helena manželé z Trstěnice žijící na přelomu 19. a 20. stol.

Zavřít