SOUBOR/CYKLUS - slovník pro fond Sbírka Q. Šimka

 • cesta Q. Šimka do Itálie 1893 letáky, železniční mapa Rakouska-Uherska, vysušené květiny, jídelní lístek a další památky z cesty do Itálie v roce 1893, 14 sb. předmětů, inv. č. 19S-L-1/1 až 19S-L-1/14
 • cesta Q. Šimka do Paříže 1900 francouzské noviny, novinové výstřižky, letáky, reklamy, cestovní průvodci, přihláška na cestu, dopis a obálka z cestovní kanceláře a další památky spojené s Francií z let 1889-1922, 36 sb. předmětů, inv. č. 19S-L-3/1 až 1S-L3/36
 • cesta Q. Šimka do Vídně 1893 mapy Vídně a Rakouska, zasedací pořádek vídeňského parlametu a tisk stenografického záznamu zasedání parlamentu 13.10.1893, 5 sb. předmětů, inv. č. 19S-L-2/1 až 19S-L-2/5
 • císařská rodina noviny věnované císaři Františku Josefu I. a atentátu na Ferdinanda d’Este z let 1888-1916, 10 sb. předmětů, inv. č. 19S-M-9/1 až 19S-M-9/10
 • Crnogorska narodna nosnja 1913 soubor 12 barevných pohlednic z království Černé Hory z roku 1913 nalepených načtyřech listech modrého papíru spojených dohromady jako skládačka z let 1918-1930, 1sb. předmět, inv. č. 19S-E-5
 • esperanto soubor šesti informačních letáků z Lipska v esperantu z let 1924-1928, inv. č. 19S-M-3
 • Karikatury měšťanského života soubor kreseb karikujících litomyšlský měšťanský život vytvořený Šimkem v letech 1880-1933, 187 sb. předmětů, inv. č. 19S-E-2/1 až 19S-E-2/187
 • korespondence J. Šimka přijatá korespondence přijatá Josefem Šimkem v letech 1854-1869, 5 sb. předmětů, inv. č. 19S-B3-1 až 19S-B3-5
 • korespondence Q. Šimka odeslaná korespondence odeslaná Q. Šimkem v letech 1882-1931, 21 sb. předmětů, inv. č. 19S-B2-1 až 19S-B2-21
 • korespondence Q. Šimka přijatá přijatá soukromá i obchodní korespondence Q. Šimka z let 1870-1933, 308 sb. předmětů, inv. č. 19S-B1-1 až 19S-B1- 308
 • Kresby - jednotliviny jednotlivé nesouvisející kresby Q. Šimka vytvořené v letech 1866-1922, 16 sb. předmětů, inv. č. 19S-E3/1 až 19S-E3/16
 • Lannovy sbírky soubor 13 novinových výstřižků, tisků a Šimkových poznámek vztahujících se k uměleckým sbírkám barona Vojtěcha Lanny z let 1903-1911, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-M-7
 • Litomyšl před 50 lety (1870) soubor kreseb zachycujících architektonické proměny města v letech 1870-1933 vytvořený Šimkem v letech 1921-1933, 364 sb. předmětů, inv. č. 19S-E-1/1 až 19S-E-1/364
 • Lombardie-Benátsko soubor 14 úředních dokumentů z Lombardie a Benátska z let 1822-1885, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-M-4
 • loterie soubor losů a informačních letáků československých loterií z let 1926-1930, 5 sb. předmětů, inv. č. 19S-M-5/1 až 19S-M-5/5
 • nezařazené jednotliviny soubor 17 vzájemně nesouvisejících jednotlivin z let 1869-1932 obsahuje drobné rukopisy různých autorů, reprodukce Šimkových kreseb, fotografie, reklamy, oznámení a památky na let s Čs. aeroliniemi, 17 sb. předmětů, 19S-M-11/1-19S-M-11/17
 • novinové výstřižky soubor 21 novinových výstřižků z českých, anglických a německých z let 1862-1932, pojednávají o Bedřichu Smetanovi, Litomyšli a dalších tématech, 1 sb. předmět, 19S-M-10
 • numismatika ceníky a seznamy mincí, numism. poznámky, opisy článků, novin. výstřižky, numism. potvrzení, oznámení, účty, karty s vyobrazeními mincí z let 1879-1932, 21 sb. předmětů, inv. č. 19S-M-1/1 až 19S-M-1/21
 • obrázky Švýcarska a Rakouska 11 obrázků převážně přírodních scenérií ze Švýcarska a Rakouska z roku 1869, jsou přichyceny pomocí vlepených záložek na čtyřech šedých papírech, vytvořeno v letech1880-1920, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-E-6
 • osobní doklady a písemnosti Q. Šimka osobní doklady, noty, různé poznámky a další písemnosti z vlastnictví Q. Šimka z let 1820-1933, 53 sb. předmětů, inv. č. 19S-A1-1 až 19S-A1-53
 • osobní pís. rodiny Q. Šimka osobní písemnosti rodiny Šimkovy, dopisy, vysvědčení a kupecké knihy z let 1815-1900, 35 sb. předmětů, inv. č. 19S-A2-1 až 19S-A2-35
 • památky z cest Josefa Řezníčka pozvánky na různé slavnosti a hostiny, dopisy, jídelní a nápojové lístky, oznámení a povolení, které sesbíral kapitán rakouské válečné lodi Josef Řezníček na svých plavbách v letech 1880-1900, 24 sb. předmětů, inv. č. 19S-L-5/1 až 19S-L-5/24
 • památky z dalších cest Q.Šimka Evropský kaleidoskop z roku 1926 je album vstupenek, účtů z hotelů, propagačních letáků a dalších upomínek na cesty, které Q. Šimek vykonal za posledních 40 let svého života, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-L-4
 • pozvánky a vstupenky Q. Šimka soubor pozvánek a vstupenek Q. Šimka z let 1863-1933, 107 sb. předmětů, inv. č. 19S-I-1 až 19S-I-107
 • reklama soubor reklamních letáků na mýdlo, kávu, tahací harmoniky, cikorku a další tuzemské i zahraniční výrobky z let 1900-1930, 16 sb. předmětů, inv. č. 19S-M-8/1 až 19S-M-8/16
 • rukopis-Cesta do Paříže 1900 popisuje cestu čtyř litomyšlských měšťanů na světovou výstavu do Paříže v roce 1900, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-1
 • rukopis-Ilustrovaný seznam sbírek katalog starožitných a uměleckoprůmyslových předmětů ze Šimkovy sbírky, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-9
 • rukopis-Litomyšl za světové války 1914-1919 osmidílná kronika s rejstříkem a pětidílnými dodatky, která detailně popisuje život Litomyšle v kontextu událostí první světové války, 14 sb. předmětů, inv. č. 19S-D-2
 • rukopis-Něco o sgrafitech zámeckých popisuje opravou sgrafitové omítky litomyšlského renesančního zámku v r. 1920, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-3
 • rukopis-O zámeckém pokladu popisuje nalezní „pokladu“ na litomyšlském zámku v r. 1926, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-5
 • rukopis-Pane frkačko! fejeton z roku 1921, v němž vykresluje "momenty ze světové války v zázemí", 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-6
 • rukopis-Sbírka numismatická Q. Šimka sedmidílný katalog Šimkovy numismatické sbírky, 7 sb. předmětů, inv. č. 19S-D-8/a až 19S-D-8/g
 • rukopis-Seznam modlitebních knížek soupis Šimkovy sbírky modlitebních knížek, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-14
 • rukopis-Seznam obrázků z Litomyšle soupis tematických skupin obrázků nacházejících se v Šimkově výtvarném cyklu Litomyšl před 50 lety (1870), 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-11
 • rukopis-Seznam odznaků katalog Šimkovy sbírky odznaků vojenských i jiných, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-10
 • rukopis-Seznam sbírky gratulačních lístků a štamblatů soupis Šimkovy sbírky gratulačních lístků a štamblatů, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-13
 • rukopis-Seznam sbírky pečetí, listin, majestátů původní seznam Šimkových sbírek, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-7
 • rukopis-Seznam sbírky svatých obrázků … soupis Šimkovy sbírky svatých obrázků, pohledů chrámů aj., 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-12
 • rukopis-soupis krajů aj. v Čechách rukopis bez desek a názvu (patrně přípravná práce pro systematizaci části Šimkovy sbírky pohlednic rozdělené podle krajů), 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-16
 • rukopis-„U Šimků“ 1849 - 1911 popisuje dějiny kupeckého krámu v čp. 139 v Litomyšli od roku 1849 do roku 1911; přidány jsou též novinové výstřižky, které jsou věnovány Q. Šimkovi
 • rukopis-výtah ze Sedláčkovy Topografie Litomyšle výtaz z rukopisu Topografie Litomyšle Augusta Sedláčka z let 1867-1869, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-15
 • sbírka dopisnic/obálek Q.Šimka soubor dopisnic a obálek z let 1880-1933, 73 sb. předmětů, inv. č. 19S-H-1 až 19S-H-73
 • sbírka parte Q. Šimka soubor smutečních oznámení z let 1861-1932, 54 sb. předmětů, inv. č. 19S-F-1 až 19S-F-54
 • sbírka plakátů Q. Šimka soubor plakátů Q. Šimka z let 1880-1932, 35 sb. předmětů, inv. č. 19S-G-1 až 19S-G-35
 • sbírka tisků Q. Šimka soubor tisků nejrůznějšího zaměření a autorů, např. Josef Šimek, Josef Páta a také Jeremiáš Okurka (pseudonym Q. Šimka) popisující cestu do Itálie, 32 sb. předmětů, inv. č. 19S-K-1 až 19S-K-32
 • sbírka vizitek Q. Šimka soubor vizitek cizích osob shromážděných Q. Šimkem z let 1870-1933, 57 sb. předmětů, inv. č. 19S-J-1 až 19S-J-57
 • Snůška vzpomínek na staré časy soubor 131 listů tvoří různé převážně české a německé gratulace, pamětní listy, vizitky, svaté obrázky, pohledy, pozvánky, dopisy a vzkazy, které jsou k listům přichycené pomocí vlepených kousků papíru, z roku 1927, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-E-4
 • školní pochvaly české a německé školní pochvaly z let 1844-1862, 6 sb. předmětů, inv. č. 19S-E-7/1 až 19S-E-7/6
 • účetní materiály Q. Šimka soubor kupeckých účtů, odběrových a účetních knih, knih osobních účtů a platebních rozkazů z let 1880-1933, 81 sb. předmětů, inv. č. 19S-C-1 až 19S-C-81
 • vandrovní knížky tři českoněmecké vandrovní knížky z let 1830-1849, 3 sb. předměty, inv. č. 19S-M-6/1 až 19S-M-6/3
 • veletrhy pozvánky, letáky a informační tisky z různých tuzemských veletrhů z let 1922-1931, 12 sb. předmětů, inv. č. 19S-M-2/1 až 19S-M-2/12

Zavřít